Komunikat 12.02.2020

Państwowy Powiatowy Inspektorat w Szczytnie 12 lutego 2020r. wydał decyzję o...

Czytaj więcej

12 lutego 2020

Uchwała Rady Gminy Szczytno

Uchwała Rady Gminy Szczytno w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023

11 marca 2019

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na   podstawie   rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)...

23 maja 2018

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIONKU ogłasza

„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIONKU” ogłasza:
22 maja 2018r wchodzi w życie Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Szczytno ( art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328, z późn.zm.)

22 maja 2018

ZGKiM w Kamionku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek z jednoczesnym ich odbiorem z siedziby  ZGKiM z częstotliwością 5 razy w tygodniu.

12 stycznia 2016

Zakup paliw silnikowych

Kierownik „Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zakup paliw silnikowych

03 września 2015

Zawiadomienie - Zakup paliw silnikowych

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na: „Dostawę paliw silnikowych” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: "MARPOL" Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Ryszard Okuniewski ul. Nowogrodzka 274, 18-401 Łomża.

05 września 2014

Zapytanie ofertowe - Zakup paliw silnikowych

Zapytanie ofertowe


Kierownik  „Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Zakup paliw silnikowych...
 

28 sierpnia 2014


Ogłoszenia