ZGKiM w Kamionku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek z jednoczesnym ich odbiorem z siedziby  ZGKiM z częstotliwością 5 razy w tygodniu.

12 stycznia 2016

Zakup paliw silnikowych

Kierownik „Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zakup paliw silnikowych

03 września 2015

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego Sukcesywna dostawa materiałów

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego: „Sukcesywna dostawa materiałów”. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
„MAT-BUD” Szozda Tadeusz, ul. Bielińska 7, 06-400 Ciechanów
Powyższa oferta spełniała wszelkie wymagania postawione wykonawcom oraz cena była najkorzystniejsza.

 

09 stycznia 2015

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego: „Usługi w zakresie naprawy awaryjnej pomp zatapialnych do ścieków i agregatów pompowych wody pitnej”. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: Firma Handlowo-Usługowa HYDRO SPEC Jakub Sułkowski, ul. ks J. Hanowskiego 18, 11-042 Jonkowo.

08 stycznia 2015

Zawiadomienie - Wykonywanie poboru i badań jakości wody

Wykonywanie poboru i badań jakości wody dostarczanej z urządzeń wodociągowych będących w administrowaniu ZGKiM w Kamionku w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego w roku 2015.

15 grudnia 2014

Zawiadomienie - Obsługa kotłowni

Obsługę, konserwację oraz stały nadzór nad prawidłową pracą wszystkich urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach kotłowni, związanych z jej przeznaczeniem, sieci ciepłowniczej oraz węzłów ciepłowniczych zamontowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych osiedla Kamionek.

15 grudnia 2014

20 października 2014

Zawiadomienie - Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego: „Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych ”. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmę: ARMATURA- Dobrowolski, ul. Towarowa 5, 10-416 Olsztyn...

15 października 2014

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych

Kierownik  „Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych wyszczególnionych w załączniku.

06 października 2014

Zawiadomienie - Zakup paliw silnikowych

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na: „Dostawę paliw silnikowych” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: "MARPOL" Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe Ryszard Okuniewski ul. Nowogrodzka 274, 18-401 Łomża.

05 września 2014

12

Ogłoszenia