Uchwała Rady Gminy Szczytno

Uchwała Rady Gminy Szczytno w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023

11 marca 2019

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na   podstawie   rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)...

23 maja 2018

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIONKU ogłasza

„ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIONKU” ogłasza:
22 maja 2018r wchodzi w życie Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Szczytno ( art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328, z późn.zm.)

22 maja 2018

ZGKiM w Kamionku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek z jednoczesnym ich odbiorem z siedziby  ZGKiM z częstotliwością 5 razy w tygodniu.

12 stycznia 2016

Zakup paliw silnikowych

Kierownik „Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zakup paliw silnikowych

03 września 2015

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego Sukcesywna dostawa materiałów

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego: „Sukcesywna dostawa materiałów”. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
„MAT-BUD” Szozda Tadeusz, ul. Bielińska 7, 06-400 Ciechanów
Powyższa oferta spełniała wszelkie wymagania postawione wykonawcom oraz cena była najkorzystniejsza.

 

09 stycznia 2015

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku” zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego: „Usługi w zakresie naprawy awaryjnej pomp zatapialnych do ścieków i agregatów pompowych wody pitnej”. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy: Firma Handlowo-Usługowa HYDRO SPEC Jakub Sułkowski, ul. ks J. Hanowskiego 18, 11-042 Jonkowo.

08 stycznia 2015

Zawiadomienie - Wykonywanie poboru i badań jakości wody

Wykonywanie poboru i badań jakości wody dostarczanej z urządzeń wodociągowych będących w administrowaniu ZGKiM w Kamionku w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego w roku 2015.

15 grudnia 2014

Zawiadomienie - Obsługa kotłowni

Obsługę, konserwację oraz stały nadzór nad prawidłową pracą wszystkich urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach kotłowni, związanych z jej przeznaczeniem, sieci ciepłowniczej oraz węzłów ciepłowniczych zamontowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych osiedla Kamionek.

15 grudnia 2014

20 października 2014

12

Ogłoszenia